Privacyverklaring

Deze privacyverklaring geldt voor de site Easyinvite.me. Easyinvite is eigendom van Interactive Studios BV., hierna te noemen Interactive Studios. Interactive Studios verklaart hiermee haar privacybeleid. Hierin wordt uiteengezet wat Interactive Studios doet met uw persoonlijke gegevens. Echter deze privacyverklaring geldt alleen voor deze website.

Met uw bezoek aan de website, accepteert u expliciet alle voorwaarden van dit privacybeleid. Als u niet instemt met de voorwaarden van dit privacybeleid, verzoekt Interactive Studios u onmiddellijk te stoppen met het gebruik van en het bezoek aan deze website.

Interactive Studios respecteert de privacy van bezoekers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.
Interactive Studios kan de gegevens bekendmaken om aan wettelijke eisen te voldoen, om te reageren op claims dat een vermelding of ander materiaal inbreuk op de rechten van derden vormt, of om de rechten, eigendommen of de veiligheid van eenieder te beschermen.

Deze informatie gebruikt Interactive Studios voor de uitvoering en ontwikkeling van de dienst. De dienst die Interactive Studios via deze site aanbiedt is het versturen van een vooraankondiging, uitnodiging voor, herinnering aan en een dankmail van een evenement voor de opdrachtgever. Interactive Studios verzamelt de volgende gegevens: naam, bedrijfsnaam, e-mailadres en IP-adres van de opdrachtgever.

Voor de uitvoering van de door opdrachtgever gewenste dienst maakt Interactive Studios gebruik van de door opdrachtgever aangeleverde persoonsgegevens van derden. Deze persoonsgegevens bestaan uit: naam en e-mailadres van de uitgenodigde. Verder worden voor de afhandeling van de dienst onder anderen maar niet uitsluitend ontvangerlijsten, geopende uitnodigingen, klikgedrag, inhoud van de uitnodigingen, inschrijvingen, uitschrijvingen, verstuurde herinneringen en door de opdrachtgever zelf gestelde vragen aan de uitgenodigde, zoals gezelschap, deelname aan workshops, voedingsvoorkeuren, vervoersvoorkeuren, etc. bijgehouden. Dit alles echter alleen ten behoeve van de volbrenging van de opdracht. De gegevens van derden worden na afloop van de overeengekomen periode van de opdracht vernietigd. Het verwerken van deze persoonlijke gegevens van derden is geregeld in de bewerkersovereenkomst.

Bij het aanbieden van haar diensten maakt Interactive Studios gebruik van “cookies" om deze te optimaliseren. Een “cookie" is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kan Interactive Studios onder andere verschillende opvragingen van pagina's van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. U kunt het gebruik van deze “cookies" weigeren door aanwijzingen van het hulpbestand van de internetbrowser te volgen, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

Interactive Studios maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers deze website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina's zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt, om rapporten over deze website aan Interactive Studios te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Interactive Studios heeft hier geen invloed op.

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina's te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door leveranciers van deze sociale netwerken zoals eerder genoemd. Deze code plaatst onder meer een “cookie", zie boven. Leest u de privacyverklaring van deze sites om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Interactive Studios gaat met grote voorzichtigheid om met de gegevens die u Interactive Studios ter beschikking stelt. Interactive Studios erkent haar verantwoordelijkheid. Interactive Studios treft beschermingsmaatregelen voor het transport van data zoals administratieve, technische (SSL beveiliging en wachtwoorden, waarbij SSL hetzelfde is als HTTPS) en de opslag van data ( AES encrypted) als mede fysieke maatregelen (beperkt aantal medewerkers met toegang) om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, diefstal en misbruik, alsmede onbevoegde toegang, bekendmaking, wijziging en vernietiging. Interactive Studios kan echter niet alle beveiligingsrisico's uitsluiten. Interactive Studios kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer onbevoegden toegang tot de gegevens hebben door een toedoen die buiten het bereik van Interactive Studios ligt.

Interactive Studios doet haar uiterste best om geen gegevens van minderjarige onder de zestien jaar te verwerken anders dan na toestemming van de zijn wettelijke vertegenwoordiger. Mocht dat onverhoopt toch gebeurt zijn, neem dan contact op met Interactive Studios zodat Interactive Studios de gegevens kan wissen.

Wanneer u vindt dat Interactive Studios niet in overeenstemming handelt met haar privacybeleid, of u heeft er een vraag over, dan kunt u contact opnemen met Interactive Studios. Dit kan door een email te sturen naar het volgende e-mailadres: info@interactivestudios.nl.

Deze privacyverklaring kan worden herzien en aangepast. Deze eventuele wijzigingen post Interactive Studios ter kennisgeving op deze pagina. Als u bezwaar heeft tegen deze wijzigingen, dient u het gebruik te staken van deze website. Doorgaand gebruik van deze website en Interactive Studios-producten en -diensten na kennisgeving van dergelijke wijzigingen geven aan dat u de wijzigingen bekrachtigt en ermee instemt door het nieuwe privacybeleid te zijn gebonden.

Indien u een relatie met Interactive Studios heeft bestaat er de mogelijkheid om, na schriftelijk verzoek, uw gegevens in te zien. Indien het door Interactive Studios verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u Interactive Studios schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Dit kan op het volgende adres:

Interactive Studios BV
Huisbergenweg 6b
5249JR Rosmalen, Nederland